Uzraksti!

Uzzīmē!

Kas Tev ir
miers?


Uzraksti!

Uzzīmē!

Kas Tev ir
nemiers?